Dela

Parlör

För att prata om samma saker har vi här listat en rad begrepp som används i denna guide.

Integration/integrering - En process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

Utrikesfödd - Personer som är födda utanför Sverige.

Asyl - Betyder fristad.

Asylsökande - En person som kommit till Sverige och som söker skydd. Hen har inte fått svar på sin asylansökan ännu.

Asylprocess - De olika stegen som en asylsökande går igenom från asylsökande till beslut.

Uppehållstillstånd - Betyder att en person har fått ja på sin ansökan om asyl och hen får stanna i Sverige. Tillstånden kan vara permanenta (PUT) eller tidsbegränsade (TUT).

Flykting - Är en person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl (särskilda skäl).

Nyanländ - Är en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som omfattas av etableringsreformen och etableringsersättning.

Etableringsersättning - Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen under de först 24 månaderna efter det att en person fått ett beslut om uppehållstillstånd. Det är arbetsförmedlingen som ansvarar för integrationen under etableringsperioden.

Ensamkommande flykting barn - En person under 18 år som kommit till Sverige utan förälder eller legal vårdnadshavare.

LMA-kort - LMA betyder lag om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är en form av id-handling för den som är asylsökande.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats