Dela

Herrljunga Kulturarv

Projekt Kulturarv drevs gemensamt av Gäsene Hembygds- & Fornminnesförening, Norra Säms Hembygdsförening och Fölene Navet Sockenförening under åren 2005-2007. Detta i samverkan med många engagerade krafter från alla kommunens 22 socknar.
Projektets syfte var att sprida kunskap om hur rik Herrljunga kommun är på fornminnen och väcka intresse för vår lokala historia och vårt kulturarv hos kommunens invånare, såväl vuxna som skolbarn.
Kulturarvsstenen togs fram och restes framför Kommunhuset av medlemmar i Fölene Navet för att tillfälligt väcka uppmärksamhet inför öppnandet av Kulturarvsprojeketets utställning i Kulturhuset våren 2007.
Stenen hittades på en allmänning vid Skärsberget i Fölene varifrån kanske också några av de resta stenarna på Nycklabacken kommer. Texten och bilderna på stenen har utformats och graverats av Nils Lundmark, Fölene.
Kultur- och Fritidsnämnden väckte tanken att stenen skulle få stå kvar som ett minnesmärke och projektet beslöt därför att skänka den till kommunen, som erbjöd den permanenta placering den nu har.
Kulturarvstenen som står utanför kommunhuset i Herrljunga
Uppdaterad av Carina Svensson, 2014-06-19, Sidansvarig: Eva-Lena Liljedahl
Kontakt


Bibliotekschef
Eva-Lena Liljedahl
0513-172 23

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats