Dela

Miljöenhet

Miljöenheten är den kommunala tillsynsmyndigheten för framförallt Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Kärnan i Miljöenhetens verksamhet är att bedriva tillsyn eller kontroll på verksamheter som kan ha påverkan på människors hälsa eller miljön.

Förutom tillsynen/kontrollen så har Miljöenheten en rådgivande och vägledande roll i de frågor som hanteras på kommunal nivå och som rör Miljöbalken och Livsmedelslagen. Det kan t ex handla om att informera om vad som behöver uppnås för att uppfylla lagkraven.


Claes Eliasson
Miljöinspektör
0513-171 22
claes.eliasson@admin.herrljunga.se
Bensinstationer
Industrier
Livsmedel

 

Carola Adolfsson
Miljöinspektör
0513-171 20
carola.adolfsson@admin.herrljunga.se

Förorenad mark
Industrier
Lantbruk

 

Sofia Lundskog
Miljöinspektör
0513-171 24
sofia.lundskog@admin.herrljunga.se

Enskilda avlopp - Ansökan om tillstånd
Sjö/Badvattenprover
Renhållning
Värmepumpar 
Köldmedier

 

Michaela Håkansson
Miljöinspektör

0513-171 23
michaela.hakansson@admin.herrljunga.se
Enskilda avlopp - Ansökan om tillstånd
Hälsoskydd
Hygienlokaler
Radon
Skolor/Förskolor
Naturvård


Johan Sandberg
Miljöinspektör
0513-171 21
johan.sandberg@admin.herrljunga.se
 
Enskilt avlopp - Tillsyn
Enskilt avlopp - Ansökan om tillstånd

 

Elaine Larsson - Mammaledig till 1 december
Miljöinspektör

Har du ett brådskande ärende som du vill ha handlagt så snart som möjligt kan du skicka ärendet till Miljöenhetens gemensamma mejl. Ärendet kommer då handläggas av första inspektören som kommer in på kontorstid.
miljo@admin.herrljunga.se


Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-06-14, Sidansvarig: Niels Bredberg

Information om taxa

Taxa inom Miljöbalkens områdenPDF.

Livsmedelstaxan för 2017:

  • 1080 kr/tim för planerad kontroll och godkännande.
  • 927 kr/tim för extra offentlig kontroll och regristrering

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats