Dela
2013-02-28

Nyheter från Miljöenheten!

Här publiceras nyheter och information från Miljöenheten

..........................................................................................................................

Aktuellt - Avloppsmässa lördagen den 26/8

..........................................................................................................................

Aktuellt - Badsäsongen är här!

Under juni-augusti månad är miljöenheten igång med provtagning av vattenkvaliten i våra badsjöar Säm och Sandsken. Resultaten från provtagningen kan ni läsa på Hav- och Vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

..........................................................................................................................

Aktuellt - Allmän anmälningsplikt för växtskadegörare

Vid årskiftet ändrades lagen och gjorde alla medborgare skyldiga att anmäla växtskadegörare så som Koloradoskalbagge och Potatiskräfta. Syftet är att upptäcka skadegörarna tidigt och hindra dem från att etablera sig.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

..........................................................................................................................

Aktuellt - Undvik matförgiftning i sommar

Under sommarens varma dagar är det gynnsammt för bakterietillväxt och livsmedel riskerar att bli dåliga.

Man kan bli matförgiftad både av mat på restaurang eller hemma i köket. Dessbättre finns det mycket du själv kan göra för att undvika att bli sjuk av den mat du själv lagar. Information och tips för att undvika matförgiftning finns på Livsmedelsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

..........................................................................................................................

Aktuellt - Bevattningsförbudet har upphört

Det bevattningsförbud som fastslogs för någon vecka sedan har nu upphört. Tänk ändå på att vara sparsamma med bevattningen då vattenmagasinen ej är fullt återställda.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vattenläget i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

..........................................................................................................................

Aktuellt - Enskilda avlopp

Miljöenheten kommer under 2017 åka runt i socknarna Alboga, Broddarp och Öra för tillsyn av enskilda avlopp. Information om när ditt avlopp ska besökas kommer ut via brev!

Vet du att du har ett avlopp som inte lever upp till dagens krav eller om du har frågor så ring Miljöenheten!

Den preliminära planen för tillsyn av avlopp ser ut som följande:

2018 kommer avloppen i Eriksberg och Mjäldrunga att inspekteras.

2019 kommer avloppen i Vesene och Grude att inspekteras.

..........................................................................................................................

Aktuellt - Fågelinfluensan

Jordbruksverket har sänkt skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1 i hela landet. Kortfattat innebär detta att fjäderfä och hägnat fjädervilt får vistas ute igen, men att vatten och foder ska stå under tak eller annat skydd.

För information om aktuella skyddsnivåer och vad som gäller, se Jordbruksverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information gällande fågelinfluensan och hur du skyddar dina tamfåglar besök Jordbruksverkets webbsida:Fågelinfluensa i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

..........................................................................................................................

Problem med fåglar.

Miljöenheten har fått in information om att det är mycket Kajor som stör i bland annat i Ljung och Annelund.

För att förhindra olägenhet från fåglarna kan alla fastighetsägare i områderna i första hand försvåra boendet för fåglarna och på så sätt få dem att inte bosätta sig i tätorten.

Det är viktigt att hålla rent och inte locka fåglarna med mat!

Lite tips:

  1. Förhindra häckning Kajan utnyttjar ofta existerande hålor, till exempel hackspetthål, ihåliga träd med även ihåligheter i byggnader eller i skorstenar som bon. Finns det möjligheter så häckar kajor gärna tillsammans i stora kolonier. Kajorna tränger sig ofta in i trånga utrymmen mellan vägg och tak på fastigheter. Detta kan enkelt förhindras genom att man täpper till alla håligheter som de kan ta i besittning. Hönsnät brukar fungera bra att täta med.
  2. Ögonatrapper Ögonatrapper går att göra själv. En cirkelrundplatta med en diameter på ca 1 decemeter. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på så sätt efterlikna ett rovdjur.
  3. Skrämselballonger Färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.
  4. Reflekterande remsor och blåa band Det sägs att skator skyr blå färg, så det sägs blåa band kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger i från sig ett ljud i vinden.
  5. Rovfågelsiluetter Skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar verandor etc.
  6. Uvbulvaner Finns att köpa i många jaktbutiker och fiskebutiker. dessa kan placeras på huset.
  7. Elektronisk fågelskrämma Kajans egna dödsläte spelas upp var tjugoende minut i ca 2 veckor, inte nattetid.

Att skjuta av flocken är oftast en sista utväg eftersom det oftast har liten effekt. Det krävs särskilt tillstånd att skjuta fågel inom detaljplanelagt område!

..........................................................................................................................

Aktuellt - Tvätta rätt tvätta i biltvätt!

Vid biltvätt på gatan leds i de flesta fall tvättvattnet orenat direkt till närmaste sjö eller vattendrag!

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

..........................................................................................................................

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-08-16, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats