Dela

Buller

Buller är en vanligt förekommande miljöstörning som påverkar vår hälsa och livskvalitet. Hur mycket bullret stör oss beror på vad som orsakar det, vilken styrka och frekvens det har samt i vilket sammanhang vi utsätts för det. Vanliga orsaker till bullerstörningar är till exempel ljud från trafik, industrier, grannar, konserter med mera.

Här kan du läsa mer om buller: Folkhälsomyndigheten om bullerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Störs du av buller i din bostad?

Vänd dig i fösta hand till den som orsakar bullret och även till din fastighetsägare. Om problemet inte går att lösa den vägen kan du vända dig till miljöenheten. Vi kan i så fall komma ut och göra en indikerande bullermätning för att se om det finns risk att bullernivåerna är för höga och eventuellt fatta beslut om vidare utredningar eller åtgärder.

I folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus finns riktvärden som tillämpas vid bedömningen om bullret utgör en olägenhet för hälsan. De allmänna råden kan du läsa här:

Allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-05-03, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Miljöinspektör
Michaela Håkansson
Tel. 0513-171 23
michaela.hakansson@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats