Dela

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är (Miljöprövningsförordningen (2013:251):

  • A-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen
  • B-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen
  • C-verksamheter - anmälan ska göras till kommunens bygg- och miljönämnd

Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet kan du gärna vända dig till Bygg- och miljöenheten för mer information, se kontaktinformation till höger.

 

Tillsynsbesök på ditt företag?

Miljöenheten är tillsynsmyndigheten för C-verksamheter och verksamheter som varken behöver ansöka om tillstånd eller anmälan för att bedrivas. I denna roll genomför Miljöenheten inspektion har av olika verksamheter.

En rutininspektion innebär oftast att du ska kunna redovisa vilka risker som kan finnas och hur du undviker eller begränsar dessa risker. Som verksamhetsutövare ska du, enligt miljöbalken, ha kunskap om riskerna för miljö- eller hälsopåverkan av din verksamhet. Du ska också veta hur du förebygger dessa risker och lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten efterfrågar.

På följande sidor kan du läsa mer om olika tillsynsområden inom miljöfarlig verksamhet.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-01-30, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Miljöinspektör
Carola Adolfsson
0513-171 20
carola.adolfsson@
admin.herrljunga.se

Miljöinspektör
Claes Eliasson
0513-171 22
claes.eliasson@
admin.herrljunga.se


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats