Dela

Värmepumpar

I värmepumpsanläggningar av formen berg- ytjord och ytvattenvärme används miljöfarliga kemikalier i form av köldbärarvätska och köldmedia. Om det av någon anledning sker ett läckage av dessa kemikalier från värmeslingorna, kan de förorena grundvatten och ytvatten. Detta kan medföra hälso- och miljörisker, då de är giftiga för vattenlevande organismer.

I värmepumpen omvandlas dessa kemikalier till gasform. Sker det ett läckage här kommer dessa gaser ut i atmosfären och kan påverka ozonlagret och växthuseffekten.

För att minimera riskerna som finns, ska man välja bästa plats och den minst skadliga kemikalien. När det gäller bästa plats ut miljösynpunkt så ska man tänka på att ha ett skyddsavstånd till aktiva dricksvattentäkter, vattendrag och sjöar samt till enskilda avlopp. I övrigt så ska man även tänka på att inte placera anläggningen för nära tomtgränsen till grannen eller grannens redan befintliga värmepumpsanläggning. Värmepumpsanläggningar som ligger för nära varandra kan ”stjäla” värme från varandra och på så sätt få lägre effekt.

Här kan du läsa vilka ämnen som är tillåtna och vilka som är förbjudna: Naturvårdsverket om köldmedialänk till annan webbplats

Om man har ett aggregat som innehåller mer än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedia, ska man enligt lagstiftningen göra en läckagekontroll minst en gång om året. Mer om detta kan du läsa under Kemikalieröppnas i nytt fönster här på hemsidan.

 

Att tänka på

Innan man borrar, gräver eller projekterar för berg- ytjord- eller ytvattenvärme ska man anmäla detta till kommunens miljönämnd. Anmälningsblankett hittar du här till höger. Till anmälan ska en skalenlig fastighetskarta bifogas där den planerade anläggningen, samt eventuella befintliga värmepumpsanläggningar, enskilda avlopp och enskilda vattentäkter inom 50 m är utmärkta. Hör av dig till miljöenheten för att få hjälp med din anmälan.

OBS! Anmälan ska inkomma till miljöenheten senast 6 veckor innan inrättandet.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-07-12, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Miljöinspektör
Sofia Lundskog
0513-171 24
sofia.lundskog@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats