Dela

Vattenskyddsområden i Herrljunga kommun


För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på flera sätt. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten.

Inom Herrljunga kommun finns sju vattenskyddsområden. Sex av dem är kommunens egna grundvattentäkter. Den sjunde är Öresjö ytvattentäkt som är vattentäkt för Borås stad.

De olika vattenskyddsföreskrifterna är framtagna under olika tidsperioder vilket gör att de kan skilja sig åt. Herrljunga vatten arbetar med att uppdatera de äldre föreskrifterna.


Föreskrifter och kartor för vattenskyddsområdena

Här hittar du föreskrifter och kartor för de olika vattenskyddsområdena inom kommunen. För mer exakt information om en kartposition, kontakta miljöenheten Herrljunga kommun.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-05-03, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Driftsfrågor kommunalt vatten och avlopp

VA-Chef
Tord Ottergren
0513-220 55
0725- 14 23 14
tord.ottergren@
el.herrljunga.se

Jourtelefon
vid vattenläckor, avloppsstopp m.m.
070-640 40 24

Kundtjänst
Debitering, avläsning,
adressändring m.m.
0513-220 51


Miljöenheten

Miljöinspektör
Claes Eliasson
0513-171 22
claes.eliasson@
admin.herrljunga.se

 

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats