Dela

Äldre

Vi är alla olika och våra behov varierar. Varje människa har sin personliga uppfattning om vad som är livskvalitet. Att åldras är normalt, men att bli äldre innebär förändringar i ens liv. För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen.

För att läsa mer om de områden nedan du är intresserad av, klicka på rubriken!

Boende

Herrljunga kommun vill ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet eller på ett trygghetsboende så långt det är möjligt. När du känner att stödinsatserna inte längre räcker till finns det tillgång till olika sorters särskilda boende för dig som är i behov av lite extra hjälp.

Färdtjänst

Om du har ett långvarigt funktionshinder och om du har svårt att själv förflytta dig eller resa med buss och tåg.

Hjälp och stöd i hemmet

För de flesta är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå sig själv. Det finns olika insatser, som du som äldre kan erbjudas när tryggheten och säkerheten i hemmet inte är lika självklar längre.

Frivilligverksamhet

Utanför socialtjänsten finns det en verksamhet som bygger på frivilligt ideellt arbete. Kyrkor, Röda Korset, anhörig- och pensionärs-organisationer erbjuder utbildning, ledsagning, utflykter och andra sociala aktiviteter.

Frivilligorganisationerna fungerar ofta som ett komplement till socialtjänsten. De kan också vara ett alternativ till den som inte vill ha eller är berättigad till hjälp från kommunen.

I broschyren "Aktiviteter och sociala mötesplatser för dig som är äldrePDF" hittar du mer information om de pensionärsorganisationerna som finns i kommunen.

Kommunens pensionärs- och funktionshinderråd

De som är äldre- och/eller har en funktionsnedsättning och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för dessa grupper. 

Hjälp och stöd för äldre i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalands regionen har samlat omfattande information för dig som är äldre, allt från omsorg till ekonomi och anhöriga.

 

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.


Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-06-26, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Biståndshandläggare​

Telefontid 8.30-9.30

SoL

0513-171 54, född dag 1-10

0513-171 41, född dag 12-21

0513-171 44, född dag 22-31

Talande webb

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats