Dela

Barn, ungdom och familj

Många barn, unga och familjer råkar ut för problem som är svåra att lösa på egen hand. Här får du veta mer om det stöd och den hjälp du kan få från Herrljungas socialtjänst. Stöd kan erbjudas i olika former såsom samtal, rådgivning och vägledning om vart man kan vända sig i olika frågor. Du kan som förälder själv söka hjälp och stöd för dig, din familj och ditt barn. Tillsammans tar vi reda på behoven och vilka resurser som finns för att sedan komma fram till olika lösningar. Det kan ibland vara värdefullt att samarbeta med andra som är en del av barnets vardag för att uppnå ett så gott resultat som möjligt som t.ex. skola och barnomsorg. Hjälp söker du hos Barn och familjeenhetens utredningsgrupp.

Du kan också kontakta oss för att anmäla om du uppfattar att något barn eller någon ungdom far illa.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

 

Du når oss på 0513-171 88

Måndag-torsdag 08.00-12.00, 13.00-17.00
Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00


Uppdaterad av Linnea Holm, 2016-10-11, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Mottagningstelefon för ansökningar och anmälningar avseende barn och unga (0-18 år)

0513-171 88

Telefontid:

Måndag-torsdag 08.00-12.00, 13.00-17.00
Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats