Dela

Kontaktperson

Du som är ungdom eller vuxen och har någon form av funktionsnedsättning kan få en kontaktperson. Du kan också få en kontaktperson om du har kommit lite snett och behöver någon vuxen att prata med. Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis” och ni träffas regelbundet och går på bio, idrottsevenemang, konserter eller liknande aktiviteter tillsammans.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man två gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Behöver du en kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till socialkontoret i Herrljunga kommun.
En socialsekreterare utreder och fattar beslut.
Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats, som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning.
Det är socialtjänstlagen, SOLlänk till annan webbplats, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.


Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-09-12, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Familjehemssekreterare
Lina Ingemarsson
lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se
0513-17149


Familjehemssekreterare
Lina Henricson lina.henricson@admin.herrljunga.se
0513-17169

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats