Dela

Misstanke om att barn far illa

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

I Herrljunga kommun kan du vända dig till socialförvaltningen om du misstänker att barn far illa, du når förvaltningen via växeln 0513-170 00. De tar emot anmälningar och information.

Du kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar. Du kan också ringa för att rådfråga.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis eller till social beredskap. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Polis

Telefon 114 14

Social beredskap

Fredag 16:00-måndag 08:00

För att nå social beredskap, ring polisen och be att få prata med inre befäl Alingsås, social beredskap.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-29, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Socialsekreterare

0513-170 00

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats