Dela

Boende

Herrljunga kommun vill ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet eller på ett trygghetsboende så långt det är möjligt. När du känner att stödinsatserna inte längre räcker till finns det tillgång till olika sorters särskilda boende för dig som är i behov av lite extra hjälp.

För att läsa mer om de områden nedan du är intresserad av, klicka på rubriken!

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning är ett stöd för dig som har en funktionsnedsättning och som har behov av att ändra din bostad och närmiljö så att den blir så funktionell som möjligt för dig. Du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i din egen bostad så långt det är möjligt. 

Trygghetsboende

I Herrljunga finns trygghetsboende på Gäsenegården i Ljung. På ett trygghetsboende har du en egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro samt en värdinna på boendet.

Särskilt boende för dig som är äldre

I Herrljunga kommun finns olika särskilda boende tillgängliga för äldre. Här finns information om vårdboende och korttidsplats.

Särskilt boende för dig med funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. För barn och ungdomar finns i första hand familjehem som alternativ.

Familjehem

Ibland kan det bli så att barn och ungdomar, under kortare eller längre perioder inte kan bo hos sina föräldrar – de kan behöva bo i en annan familj, i ett så kallat familjehem.

Boende (HVB) för ensamkommande barn

Herrljunga kommun startar den 1 april ett boende för ensamkommande barn, läs mer om detta under denna rubrik.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-29, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats