Dela

Bostad med särskild service

- en insats enl. LSS

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. För barn och ungdomar finns i första hand familjehem som alternativ. 

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad - är avsett för personer som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad - passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Annan särskilt anpassad bostad - är ett boendealternativ med viss fysisk grundanpassning till personer med funktionsnedsättning, men utan fast bemanning av personal. Stöd kan ges genom ex personlig assistent, ledsagning eller hemtjänst.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå. För de som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ.

Våra boendeformer

Ringvägen 3  gruppbostad

På gruppbostaden bor du som har ett stort behov av omvårdnad, social trygghet och/eller stort behov av tillsyn. Gruppbostaden ligger på Ringvägen i Ljung och består av sex lägenheter. Lägenheterna är grupperade kring gemensamma utrymmen och ligger på markplan, vilket gör det lättare för personer som sitter i rullstol eller har svårt att ta sig fram i trappor, att ta sig in och ut. De gemensamma utrymmen är till för de som bor på gruppbostaden och används dagligen för gemensamma måltider och umgänge. På boendet finns personal tillgänglig dygnet runt. Gruppbostaden ligger nära både mataffär och buss- och tågstation.

Nästegårdsgatan 4  servicebostad

Servicebostaden på Nästegårdsgatan i Herrljunga är ett boende för dig som inte klarar av att bo helt utan stöd men som heller inte har behov av att bo i en lägenhet på en gruppbostad. På Nästegårdsgatan bor du i en egen lägenhet och det finns personal tillgänglig dygnet runt. Personalen finns till för alla som bor på servicebostaden. På servicebostaden har du också tillgång till en gemensamhetslokal om du önskar samvaro med andra, där finns även personalens bas nära. Stödet utformas alltid individuellt.

Har du ett litet stödbehov kan du bo i egen lägenhet utanför Nästegårdsgatan 4.

Ansökan

Ansökan om bostad med särskild service för dig med funktionshinder gör du hos LSS-handläggare.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-29, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

LSS-handläggare
0513-171 63

0513-171 65

Telefontid 8.30-9.30

Ansökan

Blanketter för din ansökan hittar du här Blanketter

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats