Dela

Bostadsanpassning

Blankett och direktlänk till e-tjänsten finner du i spalten>>>

Bostadsanpassning är ett stöd för dig som har en funktionsnedsättning och som har behov av att ändra din bostad och närmiljö så att den blir så funktionell som möjligt för dig. Du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i din egen bostad så långt det är möjligt. 

Med hjälp av olika åtgärder kan du få din bostad anpassad till dina behov så att du kan bo kvar. Du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

För att få bostadanpassning måste du uppfylla vissa krav enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassning. 

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassning. Du kan söka hjälp om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares medgivande för att anpassningen ska få utföras. Det är du som är sökande som själv ska ange vilka åtgärder du söker hjälp för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökan eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga.  

Ansökan via e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller blankett.PDF

Bostadsanpassning utförs bara för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. Till exempel för att du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket. Det är du som söker bostadsanpassning som avgör vilka åtgärder du vill ansöka om. Med fast funktion menas sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flyttning, till exempel köksskåpen eller tvättstället. 

Du kan få hjälp med bland annat:

  • anpassning av trösklar
  • uppsättning av stödhandtag
  • installation av spisvakt
  • ramp för att få bort problemen med trappor, mm
  • om du byter bostad kan du bara få hjälp till en kostsam anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.
  • Du kan endast få hjälp att anpassa den bostad där du permanent bor.
    Du kan då inte få hjälp till anpassning av fritidshus. 

VIKTIGT! 

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, som du får kontakt med via din vårdcentral eller Närhälsan Herrljunga rehabmottagning utformar ett sådant intyg och lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan även ett läkarintyg krävas.


Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-06-22, Sidansvarig: Niels Bredberg

Blankett och kontakt

Blankett för bostadsanpassning
finner du här!PDF

Närhälsan Herrljunga Rehabmottagning
0513-177 52

Eller om ni har hemsjukvård   0513-173 44
0513-172 67
0513-173 57

Handläggare
Tekniskaförvaltningen

0513-172 00
0703-635209

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats