Dela

Särskilt boende för dig som är äldre

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av vård- och omsorg, som inte kan tillgodoses med hemtjänst, kan beviljas bistånd i form av särskilt boende, Särskilt boende för äldre benämns idag som vård- och omsorgsboende. Med det menas att du har behov av kontinuerliga hjälpinsatser för att klara din dagliga livsföring dygnet runt. Behov kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är ditt behov av vård och omsorg som avgör om du beviljas ett vård- och omsorgsboende.

Du som inte har så stora vård- och omsorgsbehov kan söka stöd för att kunna bo kvar hemma. Alternativ kan också vara stöd för att kunna bo i seniorlägenhet, trygghetsboende eller en lägenhet som är anpassad för äldre.

Hur du ansöker om en plats

När du är i behov av vård- och omsorgsboende ansöker du hos kommunens biståndshandläggare. Du når dessa via kommunens växel på tfn 0513-170 00.

Biståndhandläggaren och du kommer överens om en tid för hembesök. Vid hembesöket samtalar ni om ditt behov av hjälp och om de förutsättningar som krävs för att få en lägenhet i ett vård- och omsorgsboende. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov av hjälp och prövar enligt Socialtjänstlagen om du har rätt till en lägenhet. I de flesta fall prövas om tillräcklig hjälp kan ges i ditt nuvarande hem.

Skriftligt beslut

Efter att bedömningen är klar kommer du att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag kan du överklaga beslutet. Information om hur det går till att överklaga lämnas av biståndshandläggaren som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet.

Anvisning om bostad inom tre månader

Om vård- och omsorgsboende är den bästa lösningen för dig kommer du att bli erbjuden en lägenhet på något av de två boenden som finns i Herrljunga kommun. Vår målsättning är att du ska få ett erbjudande inom tre månader.

Att flytta till ett vård- och omsorgsboende

Att inte kunna bo kvar hemma och behöva flytta till en lägenhet i ett vård- och omsorgsboende innebär en stor omställning. Det underlättar därför om man tillsammans med till exempel en närstående börjar förbereda en flytt så gott det går. Funderar du på att ansöka om vård- och omsorgsboende rekommenderar vi ett besök på det/de äldreboende du är intresserad av att flytta till. Kontakta enhetschefen på boendet för information och boka tid för besök. Du får komma och titta på allmänna ytor, men kan inte se lägenheter som någon bor i. Du som har beviljats vård-och omsorgsboende kan få ett erbjudande om lägenhet dagen efter beslutet men väntetiden kan också bli längre.

Vistelse på korttidsplats/sjukhus

Har du beviljats vård- och omsorgsboende och vistas på sjukhus eller korttidsplats kan du inte välja att vänta kvar på sjukhus eller korttidsplatsen utan måste acceptera erbjudandet om lägenhet och flytta in omgående.

Så fördelas platserna

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet så fort som möjligt från beslutsdatum. Vår målsättning är att du ska få ett erbjudande inom tre månader.

Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av vård-och omsorg. Det är alltså det aktuella behovet, inte vem som väntat längst, som avgör vem som erbjuds en ledig lägenhet. Önskemål gällande boende tillgodoses i den mån som är möjlig. Efter att du har flyttat in finns det möjlighet att ställa sig i byteskö till det boende eller lägenhet du önskar.

Hur går det till när du får besked om ledig plats?

  • Du får besked om en ledig lägenhet av enhetschefen på vård- och omsorgsboendet och ni kommer överens om en tid då du kan titta på lägenheten.
  • Du lämnar besked till enhetschefen/annan ansvarig på boendet senast fyra kalenderdagar efter datumet för erbjudandet om du vistas i din bostad och omgående om du vistas på sjukhus eller korttidsplats.

Inflyttning

Inflyttningen ska ske så fort som möjligt. Bostaden är möblerad med en säng och om behov finns, ett sängbord, övrigt bohag tar du med dig själv. Om du inte kan flytta in med ditt bohag direkt kan du ta med dig det nödvändigaste som sängkläder,hygienartiklar, handdukar och gångkläder. Du kan bo in dig och göra det hemtrevligt efterhand. Det finns telefonuttag i alla bostäder, så du kan ta med din telefon.

Om du har insatser från hemtjänst, trygghetslarm eller dagverksamhet avslutar biståndshandläggaren dessa.

Vad kostar det

Förutom hyra, där el, TV-licens och säng (med sängbord), tillgång till dagstidning på avdelningen samt möjlighet att låna telefon ingår, betalar du för omvårdnad, mat samt en avgift för tvätt och förbrukningsartiklar.

Hur mycket du ska betala för omvårdnad beror på din inkomst av tjänst, pension samt kapital. Mer information skickas till dig så fort du har tackat ja till erbjuden lägenhet. Det går även bra att kontakta ekonomihandläggaren på socialkontoret för information om avgifter. Tel. 0513-171 72

Läkarbesök, sjukhusvård samt läkemedel ingår inte i avgiften.

Dubbla hyror

Du betalar hyra för din lägenhet från den dagen du tecknar kontrakt. Detta kan innebära att du även får betala hyra under uppsägningstiden för din tidigare bostad. Vid dubbel hyra kan man ansöka om hyresjämkning högst i 3 mån.

Kan jag tacka nej?

Om du väljer att tacka nej till erbjuden lägenhet kan du få hjälp i hemmet. Då behöver du ha ansökt och fått ett beslut om hemtjänst. Det finns inte möjlighet att vara kvar på en korttidsenhet eller sjukhus, om du väljer att tacka nej.

Om du tackar nej till erbjuden lägenhet, men vill ha ett annat boende, finns du med för senare erbjudanden. Detta kan innebära att det blir en betydligt längre väntetid på ett boende, än de tre månader som är vår målsättning. Det är det aktuella behovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds en ledig lägenhet och ditt önskemål tillgodoses först när det är möjligt.

Kontraktskrivning

Hyreskontrakt tecknas när du flyttat in i lägenheten. Enhetschefen upprättar kontraktet i två likalydande exemplar, varav det ena ska undertecknas och återsändas.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2016-08-04, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Biståndshandläggare​

Telefontid 8.30-9.30

SoL

0513-171 54, födda dag 1-10

0513-171 41, födda dag 11-21

0513-171 44, födda dag 22-31


Blanketter

Blanketter för din ansökan hittar du här: Blanketterlänk till annan webbplats

Ansökan kan också göras via vår e-tjänst, den hittar du här: E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats