Dela

Vill du hyra ut boende till våra flyktingar?

Länets kommuner uppmanas av landshövding Lars Bäckström att utreda och snabbt få fram fler boenden till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd.


För drygt en vecka sedan skickade landshövdingen i Västra Götaland, Lars
Bäckström, ut ett brev till samtliga kommuner i länet med en vädjan om
att kommunerna ska ta fram minst fem bostäder under den kommande månaden
till flyktingar som fått sitt uppehållstillstånd beviljat. De som fått uppehållstillstånd behöver få bostäder så att de kan flytta ut från igrationsverkets asylboenden och därmed lämna plats till nya asylsökande.

Har du boende som skulle kunna hyras ut till flyktingar så kan du anmäla detta till oss - se kontaktuppgifter i högerspalten. 

Kriterier

I en ny bostad ska det alltid finnas utrymmen för funktioner som sömn och vila, matlagning, måltider, personhygien, daglig samvaro och förvaring. Dessa krav på bostadens utformning finns i Boverkets byggregler - som du finner här: http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/bostadsutformning/länk till annan webbplats

Bostaden måste ligga centralt eller ligga nära kollektivtrafik.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2015-10-06, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Verksamhetschef:
Socialt stöd
Elisabeth Skarnehall
E-post: elisabeth.skarnehall
@admin.herrljunga.se
Tfn. 0513-171 46

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats