Dela

Dödsboanmälan och bouppteckning

I samband med att en person avlider ska bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas, senast tre månader efter dödsfallet. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som görs då inte ekonomiska medel finns.

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras efter att en person avlidit och kan göras av anhöriga. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Man kan anlita professionel hjälp t.ex. begravningsbyrå eller juridisk byrå. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket in en månad efter att den gjorts. Du kan läsa mer om bouppteckning på Skatteverkets hemsida.

Skatteverkets information om bouppteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan, som är en förenklad form av bouppteckning, upprättas av socialnämnden i den avlidnes folkbokföringskommun. 

Dödsboanmälan översänds därefter till Skatteverket för registrering. 

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan göras då den avlidnes tillgångar och eventuell andel i den efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet. 

Fast egendom eller tomträtt ingår inte bland den avlidnes tillgångar. 

Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar. 

Viktigt att tänka på vid dödsfall

Kontakta bank snarast för att säga upp eventuellt avtal om autogiro och överföringar.

Kontakta fordringsägare (hyresvärd, elleverantör m fl) snarast för att säga upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration m m. 

Kontakta fordringsägare angående anstånd med betalning av utgifter med anledning av dödsfallet. 

Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är upprättad.

Dödsboets tillgångar ska i första hand finansiera begravningskostnaden.

Ekonomiskt bistånd

Om dödsboets tillgångar inte täcker skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialnämnden. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till den del av skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten som inte täcks av dödsboets tillgångar. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska fyllas i av dödsbodelägare.

Länk till en sida med praktisk information kring begravning finner du här:

Begravningssidan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-09-22, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Handläggare
0513 - 171 43

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats