Dela

Ekonomi och försörjning

Ekonomiskt bistånd

När det inte finns någon möjlighet för din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till ekonomienheten på socialförvaltningen. Tillsammans med en socialsekreterare går ni igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. En lösning kan vara att du får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) tills du klarar försörjningen på egen hand igen.

Föreningsstöd

Föreningarna är viktiga för att kommunen ska kunna ge kommuninvånare en rik och meningsfull fritid. Kommunen beviljar därför bidrag till föreningar vars verksamhet uppfyller särskilda kriterier. Bidragens syfte är att ge föreningar en grundtrygghet för verksamheten.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-29, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats