Dela

Swedish Migration Board in Gothenburg opens a service center

The Swedish Migration Agency opens a new Service Centre in Gothenburg

On 8 February the Swedish Migration Agency opens a new Service Centre at Vestagatan 2 A in Gothenburg.

Here you can submit applications and ask questions about:

  • residence permits for work, studies, visits or to live with someone in Sweden
  • alien’s passports or travel documents
  • Swedish citizenship
  • protection and asylum, asylum seeker’s allowance or repatriation

The Service Centre will be open Monday–Thursday 08:00–18:00 and Fridays 08:00–16:00. Please book an appointment before you visit.

At www.migrationsverket.se/book-appointmentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster you can choose a time that suits you.

The Service Centre at Vestagatan can conveniently be reached by bus or tram. The nearest bus/tram stop is "Svingeln". Welcome

För att ge bästa möjliga service till Migrationsverkets sökande i Göteborgs öppnas nu ett servicecenter på Vestagatan måndag den 8 februari

För att ge bästa möjliga service till Migrationsverkets sökande i Göteborgs öppnas nu ett servicecenter på Vestagatan måndag den 8 februari.

Tidigare har de sökande i Göteborg och angränsande län varit hänvisade till olika adresser, bland annat till Sagåsen utanför Göteborg. I och med öppnandet av det nya servicecentret samlas alla ärendeslag på samma adress.

På servicecentret på kan man bland annat lämna in ansökningar och ställa frågor om till exempel:

  • uppehållstillstånd för arbete, studier, besök eller för att bo med någon i Sverige
  • främlingspass eller resedokument
  • svenskt medborgarskap
  • skydd och asyl, dagbidrag eller återvändande

Servicevärdar i servicecentrets vänthall kommer att kunna hjälpa till och svara på snabba frågor och guida sökande vidare i sin process. Möjligheten att boka tidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inför besök bidrar också till kortare köer och smidigare köhantering. Lokalerna i servicecentret är utformade för att vara så väl tillgänglighetsanpassade som barnvänliga. Bland annat finns det en lekhörna för barn i vänthallen samt amningsrum att tillgå för de sökande.

Öppettiderna för servicecentret på Vestagatan är måndag till torsdag 08.00 – 18.00 samt fredagar 08.00 – 16.00. Lättaste sättet att ta sig till Vestagatan är att åka kollektivt där närmsta hållplats är Svingeln.

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-02-02, Sidansvarig: Niels Bredberg

Information in more languages

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats