Dela

Hälso- och sjukvård

För dig som vårdas i hemmet eller på något av våra boenden finns hemsjukvård att få om du på grund av hälsotillstånd eller funktionshinder behöver detta. Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut planlägger hälso- och sjukvårdsinsatserna tillsammans med dig och behandlande läkare. Insatserna utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut eller av delegerad omvårdnadspersonal.

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för patientsäkerheten i kommunen och har ett översynsansvar.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2016-10-20, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

För att komma i kontakt med kommunens sköterskor kontakta kommunens växel
0513-170 00

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS
Tomas Bornhall
0513-171 95

tomas.bornhall@
admin.herrljunga.se

 

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats