Dela

Klagomål och synpunkter

Är du missnöjd med hjälpen du får av oss?
Har du förslag på hur vi kan bli bättre?

Dina klagomål och synpunkter kan hjälpa oss som arbetar med omsorg och socialt stöd att bli bättre. Verksamheten genomgår en ständig kvalitetsutveckling och vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg och stöd.

Har du något du vill framföra, kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, tillsynsansvarig över socialtjänsten eller respektive enhetschef som synpunkten gäller.

Du kan även använda Herrljunga kommuns synpunktshantering, Synpunkten.

Lex Sarah

Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar anställdas m.fl. skyldighet att rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden som rör den som får eller kan komma i fråga för insatser i verksamheten. Bestämmelserna tillämpas inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-30, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

0513-171 95

Tillsynsansvarig över socialtjänsten
0513-171 59

Enhetschefer

Herrljunga särskilt boende
Hemgården 0513-172 50, 0513-172 82
Hagen 0513-172 69

Herrljunga, hemvård
0513-172 49

Ljung, hemvård
0513-172 87

Rehabilitering
0513-173 43

Funktionshinder
0513-171 47

Individ och familjeomsorg, barn och familj
0513-171 56

Individ och familjeomsorg, vuxen
0513-171 87

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats