Dela

Projekt, utveckling och samverkan

Herrljunga kommun i utvecklat samarbete kring forskning och
utveckling inom välfärdsområdet

Verksamheten ÄldreVäst Sjuhärad som drivits i nära tio år utvidgas och byter namn till Forskning och Utveckling (FoU) Sjuhärad — Välfärd. Utöver Herrljunga kommun deltar flertalet Sjuhäradskommuner, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås i samarbetet.

I korthet innebär satsningen att FoU Sjuhärad — Välfärd ska bidra till högre kvalitet inom vård, omsorg och behandling för den målgrupp som prioriterats. Sedan tidigare har äldre, funktionshindrade utgjort målgruppen men den har ny utvidgats till att även omfatta barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta situationer samt socialekonomiskt utsatta grupper.
 
Medborgar- och verksamhetsperspektiv kommer att styra inriktningen på den forskning som ska bedrivas. Det innebär att resultaten ska vara till nytta för brukare, patienter och klienter men också för personal i verksamheterna, både i kommunerna och i den sjukvård Västra Götalandsregionen bedriver.

Närvårdssamverkan

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ska förbättra samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun och bidra till att invånarna har tillgång till vård på lika villkor och att vårdtagare ges bästa möjliga vård och omsorg oavsett var de befinner sig i vården.
Fokus för Närvårdssamverkan är de vårdtagare och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård-och omsorgsinsatser från både kommun och region.

En välfungerande Närvårdssamverkan ska för vårdtagaren innebära närhet, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet i kontakter med vården. Det betyder att den enskilde inte ska påverkas när ansvaret för vården delas, eller går över från en vårdgivare till en annan. Närvårdssamverkan ska också genom förebyggande arbete motverka framtida vård-och omsorgsbehov för invånarna i Herrljunga.

Läs mer om Närvårdssamverkan Södra Älvsborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-30, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats