Dela

Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenhetens grundtanke

Arbetsmarknadsenhetens grundtanke  är att ”Utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning”

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag

Arbetsmarknadsenheten har ett tre delat uppdrag som är indelat i:

Individen

Verksamheten ska stimulera och motivera människor i åldrarna 18-64 år till arbete, utbildning eller en sysselsättning som bidrar  till att alla hittar sin plats i ett arbetsliv eller få en meningsfull sysselsättning.

Samhällsnytta

Arbetsmarknadsenheten (AME) har som uppdrag att verka för ökad sysselsättning, utbildning och därmed minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland kommunens invånare.

Kommunnytta

Verksamheten ska medverka till att offentliga och privata arbetsgivare får sina behov av kompetent arbetskraft tillgodosedda. Tillgänglig arbetskraft bidrar till en utveckling i samhället i stort.

Uppdragsgivare

Arbetsmarknadsenheten är organiserad under Herrljunga kommuns socialnämnd och arbetar på uppdrag av från nämnd, arbetsförmedling och försäkringskassa med arbetsmarknadspolitiska insatser.

Samverkan

Arbetsmarknadsenheten samverkar med andra aktörer för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Anställning och praktik erbjuds inom hela arbetsmarknaden, samt inom speciellt anordnade verksamheter och projekt.     Som en röd tråd genom arbetsmarknadsenhetens verksamhet löper samverkan med andra aktörer såsom arbetsförmedlingen, försörjningsstöd och andra myndigheter, det lokala näringslivet, kommunens andra förvaltningar med flera. Arbetsmarknadsenheten har således ett väl etablerat nätverk, där Arbetsförmedlingen är den viktigaste aktören.

Arbetsmarkandsenhetens innehåll

AME kan erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättning som passar olika människor. AME har också personer som är anställda i olika bidragsformer. Detta som ett led i personernas väg mot egenförsörjning.

  • Prerehab /Aktiv hälsa
  • Jobbsök
  • Arbetslag
  • Arbetscenter
  • Reprisen
  • Fixartjänst
  • Biltvätt
  • Praktikplatser
  • Subventionerad anställning
Uppdaterad av Malin Bulling, 2017-06-21, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Enhetschef
0513-173 68

Arbetsmarknadsenheten

Henrik Hedelin
0702-897035
henrik.hedelin

Ann-Sofi Svahn
0513-171 98
ann-sofi.svahn

Arbetslaget
Jimmy Kåryd
0513-171 75

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats