Dela

Brandskydd i hemmet

Vad säger Lagstiftningen?

Enligt kap 2 § 2 Lagen om skydd mot olyckor. Ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Om det skulle inträffa en brand i eller i anslutning till bostaden är det viktigt att man agerar på ett bra sätt för att kunna rädda liv samt begränsa skador. Här följer några praktiska råd om hur du kan skydda dig själv och andra mot brand. En brandvarnare är en bra livförsäkring

Röken är farligast

Försök lokalisera branden, en brand i en fåtölj är tillräckligt för att fylla en villa eller lägenhet med dödlig rök. Är röken och hettan besvärande försök krypa eller hålla en låg ställning under utrymning och eventuella släckförsök. Röken är det största hotet när det brinner. Den innehåller ämnen som söver och kväver samtidigt som den gör det svårt att orientera sig. Vid golvet finns alltid friskt syre att andas och värmen är mycket lägre vid golvet.

Brand i elektriska apparater

Ha aldrig dukar, prydnadssaker eller levande ljus på din TV. Börjar det brinna i TV:n eller andra elektriska apparater, dra ur kontakten! Täck över med t.ex. mattan eller våta handdukar och få ut TV:n ur bostaden eller stäng in den i ett mindre utrymme. Har ni handbrandsläckare med pulver eller skum, kan givetvis den användas. Larma räddningstjänsten.

Elfel och överhettningar är vanliga när det gäller tvätt och diskmaskiner samt torktumlare. Därför ska du aldrig tvätta, diska eller torktumla när du lämnar bostaden.

Brand på spis

Börjar det brinna när du steker, friterar eller på annat sätt hettar upp olja, fett eller stearin. Lägg på locket! så kväver du branden. Använd absolut inte vatten !!! Eftersom det innebär att elden kan sprida sig explosionsartat. Du kan även bli brännskadad.

Brand i inredning

Börjar det brinna i soffan, sängen eller annan lös inredning, försök kväva branden eller använd vatten för att kyla. Riv ner och trampa på eventuellt brinnande gardiner. Många bränder kan du släcka utan att använda någon speciell släckutrustning. Får däremot branden fäste så krävs det en handbrandsläckare för att ha en möjlighet att släcka. Begränsa branden genom att stänga branden till utrymmet om du ej lyckas att släcka branden.

Flervåningshus

Lägenheter i flervåningshus har ett gemensamt trapphus. Då är det viktigt att trapphuset inte blir rökfyllt. Brinner det i din lägenhet så kom ihåg att stänga dörren när ni lämnar lägenheten.

Om det brinner i en grannes lägenhet behöver ni inte utrymma i första läget. Avvakta i er lägenhet så länge ni inte får in rök i lägenheten. Gå ej ut i trapphus som börjat att rökfyllas!

Utrymning

Har ni en utrymningsplan hemma? Om inte! Prata igenom utrymningsvägarna med din familj. vad gör du om det brinner i den vanliga vägen ut? Öva med barnen hur en utrymning skulle gå till. Har ni sovrum på övervåningen behöver ni kanske en stege, repstege eller linor för att ta er ner från fönster eller balkong.

I publika lokaler som restaurang, hotell ,teater etc. Finns alltid två utgångar. Ta reda på var!

Uppdaterad av Johanna Renko, 2015-06-09, Sidansvarig: Christian Hallberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats