Dela

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

I Herrljunga tätort finns 4 st. ljudsändare (tyfoner) strategiskt placerade. Detta är ett utomhusvarningssystem som aktiveras då fara föreligger vid t.ex. giftigt gasutsläpp, giftiga gaser vid brand m.m.
Om du befinner dig utomhus och hör signalen "viktigt meddelande" :
Viktigt meddelande till allmännheten
  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på lokalradion och invänta information.
Befinner du dig inomhus blir du varnad genom att radio och TV bryter sina sändningar för ett "viktigt meddelande till allmänheten". Du får då reda på vad som hänt och vad du skall göra. Detta meddelande behöver inte föregås av någon utomhussignal.
Signalen provas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december kl. 15.00.
Faran över: En lång signal som pågår i 30-40 sekunder. Signalen används även efter flyglarm.
Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-02-24, Sidansvarig: Christian Hallberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats