Dela

Fastigheter

De flesta fastigheter kommunen äger är så kallade förvaltningsfastigheter. Till exempel skolor och äldreboenden. Sammanlagt förfogar kommunen över 68 000 kvadratmeter, varav en tredjedel är äldreboenden.
 
Att planera underhållet är en viktig del i verksamheten då det gäller att förekomma skador. Det finns mycket resurser att spara genom att till exempel byta papptaken innan det börjar läcka in. Kommunen har inga egna hantverkare utan alla sådana arbeten läggs på entreprenad. Däremot har kommunen fjorton personer som arbetar som vaktmästare och fastighetsskötare i olika grad.
 
2010 installerades ett system kallat Camsweb som innebär att de anställda inom kommunen kan göra en digital felanmälan som går ut till berörd fastighetsskötare via SMS. När felet är åtgärdat kvitteras detta genom ett mejl. På det här viset kan alla se om ett fel är anmält och om det är åtgärdat, vilket sparar tid och underlättar i planeringen för fastighetsskötarna. Programmet för dessutom statistik över anmälda fel, något som gör att det är lättare att se om något helt enkelt behöver bytas ut istället för att lagas gång på gång.
 
En lokalutredning som gjordes för ett par år sedan resulterade också i en satsning på inomhusmiljön i kommunens fastigheter.

Kunskapskällan gymnasieskola

Kunskapskällan gymnasieskola

Uppdaterad av Roger Karlin, 2016-11-09, Sidansvarig: Alfred Dubow
Kontakt

Fastighetschef
Eva Nordén
0513-172 05
eva.norden@admin.herrljunga.se

Driftledare
Roger Karlin
0513-172 12
roger.karlin@admin.herrljunga.se

Säkerhetssamordnare
Eva Nordén                           

Projektledare
Ulf Wedin
0513-172 08
ulf.wedin@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats