Dela

Gator

Vill du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindradöppnas i nytt fönster så är det genom park-, trafik- och gatuenheten du gör det. Hit kan du också komma med till exempel önskemål om sänkt hastighet på en viss vägsträcka.
 
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela EU, men det är strängt reglerat vem som kan få ett sådant. Som förare ska man bara kunna gå max 100 meter och som passagerare ska man vara i stort sett värnlös för att få ett tillstånd utfärdat. Tillstånden utfärdas med dispens från Transportstyrelsen.
 
Hos park-, trafik- och gatuenheten ligger också ansvaret för de kommunala vägarna. Underhåll och snöröjning, men också underhåll av broar, skyltar. För de enskilda vägarna på landsbygden finns ett frivilligt åtagande från kommunens sida gällande snöröjning vid vinterväglag. Bidrag lämnas till vägsamfälligheter för allmänt underhåll av de enskilda vägarna.
 
I Herrljunga kommun finns ett så kallat Trafiksäkerhetsråd med representanter från polis, skola, företag, äldreorganisationer, politiken, tekniska förvaltningen och NTF. De sammanträder två till fyra gånger om året och till dem kan du lämna in önskemål om förändringar i trafiken. Det är till exempel inte tillåtet att på eget bevåg sätta ut farthinder på vägen.
 
Ansvaret för stadsparken och övriga grönytor ligger också inom park-, trafik och gatuenheten, liksom lekplatser, informationstavlor, papperskorgar och städning utomhus. Det mesta av arbetet läggs på entreprenad som upphandlas var tredje till femte år. Herrljunga kommun äger också 368 hektar skog som sköts efter en särskild skogsbruksplan, bland annat med hjälp av arbetsmarknadsenhetens arbetslag. Vill du ha bort ett träd som står på kommunens mark måste du ansöka om tillstånd för detta.

Gatubelysning

Drift och skötsel av gatubelysningen i Herrljunga kommun sköts på entreprenad av Herrljunga elektriska AB.

En översyn av gatubelysningen sker 2 gånger per år och däremellan byts enbart trasiga lampor om de sitter i mycket utsatta lägen.
 
Enligt politiskt tagna beslut sker en delsläckning av gatubelysningen där 50 % av gatlamporna släcks mellan 22-06 i tätorterna söndag till fredag samt 01-09 natt till lördag och söndag. Delsläckningen gäller även gång- och cykelbanor.

Felanmälan

Här kan Du felanmäla hjälper du oss så att vi kan åtgärda eventuella fel och brister. Du kan göra felanmälan inom dessa områden:

  •            Gatubelysning
  •            Gator och trafik
  •            Lekplatser
  •            Park/Grönområden
  •            Vinterväghållning

BLANKETTER/TILLSTÅND
Via länken Felanmälan kan man även beställa hem blanketter och tillstånd som man får skickade till sin mail eller hemadress. Följande blanketter/tillstånd finns:

  •          Trädnedtagning
  •          Enskilda vägar

Hur gör du?
Klicka här på länken Felanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där väljer du i vänsterkanten vilket område din felanmälan gäller, samt fyller i formuläret. Vill du få en bekräftelse på att din felanmälan är mottagen samt besked när felet är åtgärdat så lämnar du din e-postadress.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2015-12-02, Sidansvarig: Alfred Dubow
Kontakt

Gatu- och parkchef
Urban Ericsson
0513-171 92
urban.ericsson@
admin.herrljunga.se

Grönyteskötsel
Svensk Markservice
Kent Johansson
033-44 47 61 eller 60
kent.johansson@
svenskmarkservice.se

Parker
Dan Fridén
Parksamordnare
0513-172 11

Gatuinfrastruktur
- barmarksunderhåll

NCC Roads
Magnus Svedberg
0513-356 62
sjuharad.vagservice@ncc.se

Gatuinfrastruktur
- asfaltsbeläggning

Lemminkäinen
Reine Johansson
0725-254169
reine.johansson@
lemminkainen.com

Gatuinfrastruktur
- belysning

Herrljunga Elektriska AB
Thomas Eriksson

Skogs- och trädfrågor
Jimmy Kåryd
0513-171 75

Vinterväghållning
Klicka här!

Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden och öppna broschyren!

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats