Dela

Enskilda vägar

I kommunen finns det ca 200 km enskilda eller samfällda vägar.

För enskilda eller samfällda vägar som är minst 200 meter långa och betjänar minst ett året runt boende kan man söka bidrag för underhåll. Bidraget är 1 kr per längdmeter.

Vid frågor gällane ansökan kontakta Urban Ericsson - se kontaktuppgifter nedan. Ansökan skall vara inlämnad till Tekniska förvaltningen senast den 1 april det år som ansökan avser.

  • Vid ansökan av bidrag så ska man hädanefter skicka in blankett varje år.

  • Att du som ansöker om bidrag till enskild eller samfälld väg ska tydligt markera aktuell väg med hjälp av karta.

  • Vid val av karta så ska man tydligt kunna se hela vägens sträckning.

  • Använd gärna publika/offentliga internettjänster t ex: googlemaps.se, eniro.se eller hitta.se för att skriva ut och skicka in.

  • Har ni inte tillgång till egen skrivare, internet eller har andra förhinder för att bifoga en karta så bocka i avsedd rutan på blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag till enskild och samfälld väg” för att få hjälp med kartunderlag.

  • Om blankett önskas hemskickad kommande år via e-post så kan du bocka i avsedd ruta på framsidan och så ändras det till enbart e-post.


Exempel på hur en karta kan se ut.

Klicka här för att komma till blankettarkivet. >

 

Herrljunga kommun
Tekniska förvaltningen
Gata och park
Box 201
524 23 Herrljunga

Tfn. växel: 0513-170 00

Vid frågor kontakta:

Urban Ericsson
Gatu- och parkchef
Tfn. 0513-171 92
E-post: urban.ericsson(a)admin.herrljunga.se

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-02-07, Sidansvarig: Alfred Dubow

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats