Dela

Växtlighet

Nedtagning av träd

Vi får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark.
För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver vi att den som har önskemål om trädnedtagningen fyller i en ansökan som beskriver vilka träd som denne vill få nedtagna och anledningen till det.
 
Vi behöver din ansökan senast den 15 september för att kunna åtgärda ansökan nästkommande säsong.
 
I ansökan måste berörda grannar ge sitt godkännande.
 
Träd och växtlighet är nästan alltid värdefull och viktig för platsens karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara.
Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor. De har stort kreativt värde, är viktiga för växt- och djurlivet samt ger en vacker utsikt.
Kommunen är därför generellt mycket restriktiva med att fälla friska träd.
Om du vill att vi ska ta ner ett träd tar vi hänsyn till följande kriterier:

 • Trädets kondition. Riskbedömning av trädets farlighet för allmänheten eller fastighetsägare.
 • Trädets ekologiska och estetiska värde. Skyddsvärda träd.
 • Trädet betydelse för område- vilken funktion fyller det.
 • Ålder och storlek.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/ köptes?
 • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
 
Vi tar inte ner träd för att:
 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr , frön mm på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör parabolantenner eller annan elektrisk utrustning.
 • Att de stör utsikten.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas som egenmäktigt förfarande.

Uppdaterad av Malin Bulling, 2017-07-05, Sidansvarig: Alfred Dubow
Kontakt

Gatu- och parkchef
Urban Ericsson
0513-171 92
urban.ericsson@
admin.herrljunga.se

Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats