Dela

Måltidsservice

Det mesta av den mat som kommunen tillhandahåller lagas från grunden i kommunens egna kök och utgår från visionen i, det av fullmäktige antagna, kostpolitiska program;

  • Måltiderna som serveras inom kommunens verksamhet är näringsriktiga, goda och anpassade efter matgästens behov.
  • Måltiderna är trevligt serverade och presenterade i en trivsam miljö.
  • Måltiderna är både en del i bevarandet av traditionell matkultur och främjar utvecklingen av modern mat. Måltiderna är varierande med bredd.
  • Måltiderna är bidragande till ett hållbart samhälle ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.


Måltidsservice jobbar utifrån Tekniska nämndens reglemente med att tillhandahålla kost till kommunens förvaltningar. Detta görs i form av måltider till förskola, skola och äldreomsorg. Varje dag serveras ca 1 200 portioner lunch i kommunens regi. Tillkommer gör alla de måltider som intas till frukost, mellanmål och kvällsmål.

Tekniska nämndens reglemente​PDF


Hur måltidsverksamheten i kommunen styrs påverkas bl.a. av olika lagar så som livsmedelslagen, LOU (lagen om offentlig upphandling), skollagen, arbetsmiljölagen mm samt kommunens antagna Kostpolitiska program, Tekniska nämndens strategiplan, köpande förvaltning, medarbetare inom enheten med flera.

Kostpolitiskt programPDF

StrategiplanPDF

Inom kommunen finns ett köp och säljsystem som reglerar hanteringen av måltider mellan förvaltningarna. Måltidsservice uppgift är att utifrån beställning leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet. Måltidsservice ska leverera måltider som uppfyller livsmedelsverkets rådande rekommendationer för respektive målgrupp inom förksola, skola, vård- och omsorg. Vidare ska verksamheten tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. För att möte morgondagens krav jobbar måltidsservice med att vara en attraktiv arbetsplats med moderna arbetssätt och metoder.


Måltidsservice har inget eget vinstintresse utan är en del av de processer som sker i skola/förskola och äldreomsorg. Den ersättning som Måltidsservice får från Utbildning- och Socialförvaltning ska täcka de kostnader som uppstår under året. Inför varje år regleras kostnaderna utifrån antal portioner, hyreshöjningar, personal- och livsmedleskostnader samt andra kända verksamhetsförändringar.

Fördelning av skolmåltiders kostnaderPDF

Fördelning av äldreomsorgens kostnaderPDF


Då Måltidsservice har som mål att jobba utifrån en god ekonomisk och ekologisk hushållning med stort kundfokus har mål tagits fram som berör ekologiska inköp, alternativrätter, svinn mm.

Mål för MåltidsservicePDF

Skolmatsakademin

Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och miljönämnd har beslutat att tillsammans lyfta fram kunskap om goda matvanor och hur maten påverkar miljön i skolan genom att bilda Skolmatsakademin.

Skolmatsakademin syftar till att ge barn och ungdomar en bättre hälsa, en positiv attityd till mat, och kunskap om hur valet av livsmedel påverkar vår miljö. Mat är ämnesövergripande och har en lika självklar plats på skolschemat som på tallriken.

Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


skolmatsakademin


Uppdaterad av System, 2017-09-22, Sidansvarig: Ulf Wedin
Kontakt

Kostchef


Christer Berg
0513-172 18
christer.berg
@admin.herrljunga.se

Kostsamordnare
Måltidsservice
Irene Andersson
0513-172 17
irene.andersson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats