Dela

Skolmåltider

Skollunchen ska ge eleverna både matglädje och ett näringsriktigt mål mat mitt på dagen. Genom att servera bra mat i skolan ger vi eleverna bra förutsättningar att lära sig och uppylla sina mål.

Skolmåltiderna består av sex områden som bör samverka med varandra för att ge måltidskvlitet och matglädje. Dessa områden är säker, god, integrerad, trivsam, hållbar och näringsriktig. Näringsriktighet och säker styrs av lagstiftning. Att måltiden är hållbar betyder att den tar hänsyn till miljö och klimat. Maten ska vara god och miljön sta vara trivsam för att matgästen kan tillgodose sig maten på bästa sätt. Med integrerad menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en integrerad del av skoldagen.

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft som säger att skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfri utan också vara näringsriktig. Det innebär att skollunchen ska ge 30 % av elevernas rekommenderade energi- och näringsintag. I Herrljunga används ett kostdataprogram för att säkerställa att skollunchen är närinsgriktig. I dataprogrammet läggs alla recept och menyer in som kockarna sedan använder när de tillagar maten.

Det arbetas aktivt i köken med att uppfylla livsmedelsverkets rekommendationer på en näringsriktig meny. Skolmåltiden ska varje dag bestå av:

  • En eller flera lagade rätter
  • Salladsbord med minst fem olika komponenter
  • Bröd och matfett
  • Mjölk och vatten


Skolmåltidernas matsedel är, förutom att passa livsmedelsverkets rekommendationer, upppbyggd utifrån SMART konceptet. Genom att äta enligt SMART modellen äter vi hälsosamt och mer miljövänligt. Risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och canser minskar. Samtidigt bidrar kommunen med att miska påverkan på klimatet, minska giftspridningen i naturen, minska övergödningen samt bevara vårt värdefulla odlingslandskap. SMART står för:

  • Större andelen vegetabilier (det går åt mer resurser att producera kött än att producera vegetabilier)
  • Mindre tomma kalorier (tomma kalorier innehåller mycket kalorier men har ett lågt innehåll av näringsämnen)
  • Andelen ekologiskt ökar (ekologiskta livsmedel produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samtidigt som det tar större hänsyn till djurens naturliga beteende)
  • Rätt kött och grönsaker (minska på det kött som ger mycket växthusgaser och välj i första hand ekologiskt. Välj de grönsaker som är mest resurssnåla så som morötter, vitkål, broccoli och purjo)
  • Transportsnålt (välj mer närproducerat och säsongsanpassa)


Kommunen arbetar aktivt med att minimera sitt matsvinn. Inom skolmåltider tillagas maten så nära gästen som möjligt för att minimera varmhållningstiden (varmhållen mat kasseras efter två timmar). Genom att minska på antalet uppläggningar, småskålar och kantiner minskar också den överproduktion som annars kan uppstå. En daglig kontakt med skolan/förskolan är också viktig i kampen mot överproduktion.

En resurskrävande del i skolmåltiderna är tillagning av specialkoster. Det är därför viktigt att tidigt få kännedom om barn/elever med behov av specialkost inte är närvarande i skolan.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-10-17, Sidansvarig: Ulf Wedin

Kontakt

Kostchef
Christer Berg
0513-172 18

Kostsamordnare
Irene Andersson
0513-172 17

Altorp och Kunskapskällan
Katarina Arvidsson
0513-17416

Eggvena skola och förskola
Lena Johansson
0513-17214

Horsbyskolan
Anette Johansson
0513-17449

Horsbygården
Terri Bond
0513-17463

Mörlanda skola och förskola
Mona-Lisa Andreasson
0513-17478

Molla skola och förskola
Jenny Stenström
0513-17483

Hudene skola och förskola
Gun Andersson
0513-17081

Od skola och förskola
Emmy Larsson
0513-17492

Eriksberg skola och förskola
Christina Hedberg
0513-17493

Ugglans förskola
Annika Larsson
0513-17216

Sländans förskola
Marita Lundgren
0513-17350


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats