Dela

Stöd och hjälp

Koordinator

Som titeln antyder är koordinatorn själva spindeln i nätet på tekniska förvaltningen. Koordinatorn kan lotsa dig fram till rätt person och det är också här du bokar din torgplats.
 
En bland de viktigaste uppgifterna koordinatorn har är att serva allmänheten med blanketter och information. Finns inte rätt person på plats ser koordinatorn till att du får svar på dina frågor så snart som möjligt. Koordinatorn håller också ordning på tekniska förvaltningens alla avtal och är även behjälplig med bostadsanpassningsbidrag. Posthantering och diarieföring hör också till koordinatorns uppgifter och här kan du begära ut postlistor eller andra offentliga handlingar.
Under valår är det också koordinatorns uppgift att organisera de flesta vallokalerna.

Controller

Vill du veta mer om tomtköp eller arrenden gällande kommunens mark så är det controllern på tekniska förvaltningen du ska prata med.

Förutom ovan nämnda saker ligger budgetarbete och viss administration på controllerns bord. Likaså att agera sekreterare i tekniska nämnden.
Bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen har gemensam controller.

Uppdaterad av Roger Karlin, 2016-11-09, Sidansvarig: Alfred Dubow
Kontakt

 Controller
Linn Marinder

0513-17191


 
Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats