Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

  • 2020-01-14

    Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

    Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-01-14 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
    Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-01-14Paragrafer: 1-7Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-14Datum då anslaget tas ned: 2020-02-05Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga