Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-09-18

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2018-09-18 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-09-18Paragrafer: 131-134Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-18Datum då anslaget tas ned: 2018-10-10Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-09-12

  Sammanträdesprotokoll från Servicenämnd - IT/Växel/Telefoni

  Protokoll från servicenämndens sammanträde 2018-09-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden IT/Växel/TelefoniSammanträdesdatum: 2018-09-12Paragrafer: 12-20Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-12Datum då anslaget tas ned: 2018-10-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll Servicenämnd-IT/Växel/TelefoniPDF
 • 2018-09-12

  Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-09-04Paragrafer: 95-120Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-12Datum då anslaget tas ned: 2018-10-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-09-04PDF
 • 2018-09-06

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-09-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2018-09-05Paragrafer: 29-33Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-06Datum då anslaget tas ned: 2018-09-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2018-09-05PDF
 • 2018-09-05

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-08-30Paragrafer: 75-89Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-05Datum då anslaget tas ned: 2018-09-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden 2018-08-30.PDF
 • 2018-08-30

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden.

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-08-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-08-29Paragrafer: §39-§43Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-30Datum då anslaget tas ned: 2018-09-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-08-29.PDF
 • 2018-06-14

  Bygg- och miljönämndens protokoll

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-06-13Paragrafer: §§ 33-38Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-14Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-06-13.PDF