Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-03-21

  Inställt nämndsammanträde 2018-03-28

  Bygg- och miljönämndens sammanträde  2018-03-28 är inställt.
 • 2018-03-21

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-03-21 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-03-21Paragrafer: 32Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21Datum då anslaget tas ned: 2018-04-12Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen HerrljungaProtokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-03-21

  Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-03-13Paragrafer: 34-48Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21Datum då anslaget tas ned: 2018-04-12Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktigePDF
 • 2018-03-13

  Sammanträdesprotokoll från servicenämnden-IT/Växel/Telefoni

  Protokoll från servicenämndens sammanträde IT/Växel/ Telefoni 2018-03-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden-IT/Växel/TelefoniSammanträdesdatum: 2018-03-07Paragrafer: 1-6Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-13Datum då anslaget tas ned: 2018-04-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Servicenämndens protokoll-IT/Växel/telefoniPDF
 • 2018-03-07

  Sammanträdesprotokoll från Servicenämnden ekonomi och personal

  Protokoll från Servicenämndens (Ekononomi och personal) sammanträde  2018-03-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2018-03-07Paragrafer: 1-6Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-07Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll servicenämnd ekonomi och personalPDF
 • 2018-03-06

  Sammanträdesprotkoll från tekniska nämnden

  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-03-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-03-01Paragrafer: 27-37Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll tekniska nämnden 2018-03-01.PDF
 • 2018-03-02

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämnden sammanträde 2018-02-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-02-27Paragrafer: 20-29Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-02Datum då anslaget tas ned: 2018-03-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från Socialnämnd 2018-02-27PDF
 • 2018-03-01

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-02-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndSammanträdesdatum: 2018-02-28Paragrafer: 10-23Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-01Datum då anslaget tas ned: 2018-03-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämd 2018-02-28.PDF
 • 2018-03-01

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-02-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-02-26Paragrafer: 14-31Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-01Datum då anslaget tas ned: 2018-03-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll bildningsnämnd 2018-02-26PDF
 • 2018-02-28

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterad paragraf

  § 19 från socialnämndens sammanträde 2018-02-27 är direktjusterad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragrafen är sekretessbelagd och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndSammanträdesdatum: 2018-02-27Paragrafer: 19Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-28Datum då anslaget tas ned: 2018-03-22Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Paragrafen är sekretessbelagd och publiceras därför inte.
 • 2018-02-01

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-01-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndSammanträdesdatum: 2018-01-31Paragrafer: 1-9Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-01Datum då anslaget tas ned: 2018-02-21Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämd 2018-01-31.PDF