Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-05-16

  Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige, direktjusterad paragraf

  § 70 från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-15 är direktjusterad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-05-15Paragraf: 70Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-16Datum då anslaget tas ned: 2018-06-07Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Direktjusterad § 70 från kommunfullmäktige.PDF
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott, extra sammanträde

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2018-05-15 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-05-15Paragrafer: 72-73Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-15Datum då anslaget tas ned: 2018-06-06Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen HerrljungaProtokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll från Servicenämnd - IT/Växel/Telefoni

  Protokoll från servicenämndens (IT/Växel/Telefoni) sammanträde 2018-05-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden IT/Växel/TelefoniSammanträdesdatum: 2018-05-14Paragrafer: 7-11Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-15Datum då anslaget tas ned: 2018-06-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll Servicenämnd IT Växel TelefoniPDF
 • 2018-05-11

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-05-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-05-07Paragrafer: 50-65Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-11Datum då anslaget tas ned: 2018-06-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämndenPDF
 • 2018-05-09

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-05-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-05-03Paragrafer: 46-60Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-09Datum då anslaget tas ned: 2018-05-31Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndenPDF.
 • 2018-05-04

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-05-02Paragrafer: 52, 54-63Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-04Datum då anslaget tas ned: 2018-05-26Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet från Socialnämnden 2018-05-02PDF
 • 2018-05-04

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

  Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2018-05-02 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen Samfond 2Sammanträdesdatum: 2018-05-02Paragrafer: 5-8Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-04Datum då anslaget tas ned: 2018-05-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2018-05-03

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden.

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-05-02Paragrafer: §24 - §32Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-03Datum då anslaget tas ned: 2018-05-30Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-05-02PDF
 • 2018-05-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterad paragraf

  § 53 från Socialnämndens sammanträde 2018-05-02 är direktjusterad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragrafen är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndSammanträdesdatum: 2018-05-02Paragrafer: § 53Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-02Datum då anslaget tas ned: 2018-05-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Paragrafen är sekretessbelagd och publiceras därför inte.
 • 2018-05-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-05-02 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-05-02Paragrafer: 57-71Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-02Datum då anslaget tas ned: 2018-05-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-04-30

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2018-04-23Paragrafer: 63-89Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-30Datum då anslaget tas ned: 2018-05-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23PDF.
 • 2018-04-30

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-04-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2018-04-24Paragrafer: 8-16Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-30Datum då anslaget tas ned: 2018-05-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2018-04-24PDF