Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-10-28

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

  Protokoll från styrelsen Samfond 2:s sammanträde 2020-10-27 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen för samfond 2Sammanträdesdatum: 2020-10-27Paragrafer: 2-6Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-28Datum då anslaget tas ned: 2020-11-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2020-10-28

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-10-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraf 131 är sekretessbelagd och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2020-10-27Paragrafer: 120-133Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-28Datum då anslaget tas ned: 2020-11-19Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2020-10-27PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-10-27

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-10-27 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-10-27Paragrafer: 161-179Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-27Datum då anslaget tas ned: 2020-11-18Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • 2020-10-27

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2020-10-19Paragrafer: 119-134Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-27Datum då anslaget tas ned: 2020-11-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF 2020-10-19.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-10-20

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 3

  Protokoll från styrelsen Samfond 3s sammanträde 2020-10-19 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen för Samfond 3Sammanträdesdatum: 2020-10-19Paragrafer: 1-5Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-20Datum då anslaget tas ned: 2020-11-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2020-10-20

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-10-19Paragrafer: 151-168Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-20Datum då anslaget tas ned: 2020-11-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-10-19PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-10-07

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-10-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2020-10-01Paragrafer: 70-83Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-07Datum då anslaget tas ned: 2020-10-29Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2020-10-0PDF1.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • 2020-06-29

  Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen