Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-03-18

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, direktjusterad paragraf

  § 56 från kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18 är direktjusterad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-03-18Paragrafer: 56Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-18Datum då anslaget tas ned: 2019-04-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsen 2019-01-21 direktjusterad § 56PDF
 • 2019-03-07

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-02- 28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-02-28Paragrafer: 20-30Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-07Datum då anslaget tas ned: 2019-03-29Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2019-02-28.PDF
 • 2019-03-06

  Sammanträdesprotokoll från servicenämnd IT/Växel/Telefoni

  Protokoll från servicenämnd IT/Växel/Telefonis sammanträde 2019-03-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnd IT/Växel/TelefoniSammanträdesdatum: 2019-03-06Paragrafer: 1-6Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-06Datum då anslaget tas ned: 2019-03-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från servicenämnd IT/Växel/Telefoni 2019-03-06PDF
 • 2019-03-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-02-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-02-26Paragrafer: 10-23Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-05Datum då anslaget tas ned: 2019-03-27Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från socialnämnden 2019-02-26PDF
 • 2019-03-01

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-02-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-02-28Paragrafer: 12-19Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-01Datum då anslaget tas ned: 2019-03-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2019-02-28PDF.
 • 2019-03-01

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-02-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.Paragraf 27 publiceras inte på grund av sekretess.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-02-25Paragrafer: 23-36Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-01Datum då anslaget tas ned: 2019-03-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-02-25PDF
 • 2019-02-28

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2019-02-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2019-02-25Paragrafer: 6-14Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-28Datum då anslaget tas ned: 2019-03-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2019-02-25PDF
 • 2019-02-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-02-26 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-02-26Paragrafer: 24-32Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-26Datum då anslaget tas ned: 2019-03-20Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.