Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-09-17

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Paragraf 127 och 144 från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-16 är direktjusterade. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-09-16Paragrafer: 127, 144Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-17Datum då anslaget tas ned: 2019-10-10Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KF_2019-09-16, § 127PDF
  Sammanträdesprotokoll KF_2019-09-16, § 144PDF
 • 2019-09-17

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

  Protokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personals sammanträde 2019-09-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2019-09-16Paragrafer: 15-20Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-17Datum då anslaget tas ned: 2019-10-08Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal 2019-09-16PDF
 • 2019-09-17

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2019-09-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2019-09-16Paragrafer: 15-18Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-17Datum då anslaget tas ned: 2019-10-09Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2019-09-16PDF
 • 2019-09-09

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2019-09-09 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-09-09Paragrafer: 111-112Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-09Datum då anslaget tas ned: 2019-10-01Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-09-03

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2019-09-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2019-09-02Paragrafer: 12-14Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-03Datum då anslaget tas ned: 2019-09-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2019-09-02PDF
 • 2019-09-03

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-08-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-08-26Paragrafer: 95-106, 108-111 (paragraf 107 direktjusterades)Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-03Datum då anslaget tas ned: 2019-09-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-08-26PDF
 • 2019-09-02

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-08-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-08-29Paragrafer: 51-62Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-02Datum då anslaget tas ned: 2019-09-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2019-08-29PDF.
 • 2019-08-29

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-08-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-08-28Paragrafer: 35-42Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-29Datum då anslaget tas ned: 2019-09-20Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesporotokoll BMN 2019-08-28.PDF
 • 2019-08-29

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-08-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-08-27Paragrafer: 60, 63-71Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-29Datum då anslaget tas ned: 2019-09-20Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll SN 2019-08-27PDF.
 • 2019-08-28

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-08-26Paragrafer: 108-138Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-28Datum då anslaget tas ned: 2019-09-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26PDF
 • 2019-08-27

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 61-62 från socialnämndens sammanträde 2019-08-27 är direktjusterade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-08-27Paragrafer: 61-62Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-27Datum då anslaget tas ned: 2019-09-18Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommun.Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
 • 2019-08-27

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-08-27 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-08-27Paragrafer: 107-110Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-27Datum då anslaget tas ned: 2019-09-18Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-08-26

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, direktjusterad paragraf

  Paragraf 107 från bildningsnämndens sammanträde 2019-08-26 är direktjusterad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragrafen är sekretessbelagd och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-08-26Paragraf: 107Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-26Datum då anslaget tas ned: 2019-09-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Paragrafen publiceras inte på grund av sekretess.