Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-11-20

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-11-13Paragrafer: 145-155Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-20Datum då anslaget tas ned: 2018-12-12Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Länka till sammanträdesprotkoll från kommunfullmäktigePDF.
 • 2018-11-14

  Sammanträdesprotokoll från servicenämnd-IT/Växel/Telefoni

  Protokoll från servicenämndens (IT/Växel/Telefoni) sammanträde 2018-11-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ServicenämndSammanträdesdatum: 2018-11-13Paragrafer: 21-25Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-14Datum då anslaget tas ned: 2018-12-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från Servicenämnd.PDF
 • 2018-11-14

  Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-11-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2018-11-08Paragrafer: 2-4Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-14Datum då anslaget tas ned: 2018-12-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2018-11-08PDF
 • 2018-11-13

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott , extra sammanträde

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2018-11-13 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-11-13Paragrafer: 151Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-13Datum då anslaget tas ned: 2018-12-05Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2018-11-13

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-11-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2018-11-05Paragrafer: 120-130Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-13Datum då anslaget tas ned: 2018-12-05Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2018-11-05PDF
 • 2018-11-08

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-11-01är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2018-11-01Paragrafer: 99-111Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-08Datum då anslaget tas ned: 2018-11-30Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll tekniska nämnden 2018-11-01PDF
 • 2018-11-06

  Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullkmätiges sammanträden är offentliga.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-11-13Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-06Datum då anslaget tas ned: 2018-11-13Ordförande: Andreas JohanssonSekreterare: Fam HlawnceuKallelse KF 2018-11-13PDF
 • 2018-11-06

  Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2018-11-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndSammanträdesdatum: 2018-11-05Paragrafer: 36Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-06Datum då anslaget tas ned: 2018-11-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valnämnden.PDF
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-10-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2018-10-30Paragrafer: 100-112Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-02Datum då anslaget tas ned: 2018-11-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från Socialnämnden 2018-10-30PDF
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

  Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2018-10-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen Samfond 2Sammanträdesdatum: 2018-10-30Paragrafer: 9-12Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-02Datum då anslaget tas ned: 2018-11-24Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2018-11-01

  Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden.

  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-10-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2018-10-31Paragrafer: §§ 53 - 63Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-01Datum då anslaget tas ned: 2018-11-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-10-31PDF
 • 2018-10-31

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2018-10-23Paragrafer: 121-144Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-31Datum då anslaget tas ned: 2018-11-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-10-23PDF
 • 2018-10-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-10-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-10-30Paragrafer: 142-150Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-30Datum då anslaget tas ned: 2018-11-21Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.