Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-06-05

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-06-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2020-06-04Paragrafer: 51-59Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-05Datum då anslaget tas ned: 2020-06-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2020-06-04.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-05

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2020-06-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2020-06-03Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 39-53Datum då anslaget tas ned: 2020-06-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2020-06-03PDF.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-06-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Paragraferna 90-93 är sekretessbelagda och publiceras därför inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2020-06-02Paragrafer: 80-95Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-02Datum då anslaget tas ned: 2020-06-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2020-06-02PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-06-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-06-02 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-06-02Paragrafer: 76-98Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-02Datum då anslaget tas ned: 2020-06-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • 2020-05-28

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extrainsatta sammanträde 2020-05-28 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2020-05-28Paragrafer: 67-75Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-28Datum då anslaget tas ned: 2020-06-19Förvaringsplats för protokollet:  Socialförvaltningen, Torggatan 4A, Herrljunga. 
 • 2020-05-28

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-05-25Paragrafer: 81-95, 97-104Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-28Datum då anslaget tas ned: 2020-06-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-05-25PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • 2020-05-25

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, direktjusterad paragraf

  § 96 från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-25 är nu justerad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-05-25Paragraf: 96Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-25Datum då anslaget tas ned: 2020-06-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-05-25, direktjusterad paragrafPDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.