Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-05-21

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-05-14Paragrafer: 74-98Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-21Datum då anslaget tas ned: 2019-06-12Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2019-05-14PDF
 • 2019-05-21

  Anslag

  Underrättelse Detaljplan för Horsby Etapp 2, Herrljunga kommun.
  Information om anslagetPlanens syfte är att medge byggnation av bostäder dels som markbostäder i form av villor, radhus och kedjehus, dels som tvåvånings flerbostadshus samt möjliggöra förskola. Aktuellt planområde utgörs idag till övervägande del av skog i direkt anslutning till Horsby etapp 1.Detaljplanen har varit ute på samråd 2018-12-12 – 2019-01-28. Granskningen sker nu under tiden 17 maj – 4 juni 2019 (enligt PBL 5:18)Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats.Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 4 juni 2019 till:Herrljunga kommun
  Plan- och Byggenheten
  Box 201
  524 23 Herrljunga
  Mail: bygg@admin.herrljunga.se Med vänlig hälsning
  Emil Hjalmarsson
  Kommunarkitekt
  För Plan- och byggenheten
  emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se

 • 2019-05-21

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott, extra sammanträde

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2019-05-20 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-05-20Paragrafer: 54-57Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-20Datum då anslaget tas ned: 2019-06-11Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-05-21

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2019-05-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2019-05-20Paragrafer: 41-44Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-21Datum då anslaget tas ned: 2019-06-12Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2019-05-20PDF
 • 2019-05-14

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2019-05-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2019-05-13Paragrafer: 7-14Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-14Datum då anslaget tas ned: 2019-06-05Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2019-05-13PDF
 • 2019-05-13

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomi

  Protokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomis sammanträde 2019-05-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för personal och ekonomiSammanträdesdatum: 2019-05-13Paragrafer: 7-14Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-13Datum då anslaget tas ned: 2019-06-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2019-05-13PDF
 • 2019-05-10

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-05-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraf 66 publiceras inte på grund av sekretess.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-05-08Paragrafer: 57-74Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-10Datum då anslaget tas ned: 2019-06-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-05-08PDF
 • 2019-05-03

  Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2019-05-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2019-05-03Paragrafer: 36-40Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-03Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2019-05-03PDF
 • 2019-05-03

  Sammanträdesprotokoll från valnämnden

  Protokoll från valnämndens sammanträde 2019-04-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValnämndenSammanträdesdatum: 2019-04-23Paragrafer: 25-35Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-03Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Valnämndens protokoll 2019-04-23PDF
 • 2019-05-02

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

  Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2019-04-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen Samfond 2Sammanträdesdatum: 2019-04-30Paragrafer: 1Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-02Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2019-05-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-04-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-04-30Paragrafer: 35, 38-49Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-02Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från socialnämnden 2019-04-30PDF
 • 2019-04-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 36-37 från socialnämndens sammanträde 2019-04-30 är direktjusterade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-04-30Paragrafer: 36-37Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-30Datum då anslaget tas ned: 2019-05-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
 • 2019-04-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-04-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-04-30Paragrafer: 50-53Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-30Datum då anslaget tas ned: 2019-05-23Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-04-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-04-25 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-04-25Paragrafer: 47-49Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-30Datum då anslaget tas ned: 2019-05-22Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.