Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-11-11

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extra sammanträde 2019-11-11 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-11-11Paragrafer: 130-132Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-11Datum då anslaget tas ned: 2019-12-03Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-11-11

  Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2019-11-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2019-11-11Paragrafer: 19-24Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-11Datum då anslaget tas ned: 2019-12-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2019-11-11PDF
 • 2019-11-08

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-11-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Paragraf 143 omfattas av sekretess och publiceras därför inte. Paragraf 135 och 137 är direktjusterade och anslås därför inte igen. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-11-04Paragrafer: 133-134, 136 samt 138-150Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-08Datum då anslaget tas ned: 2019-11-30Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-11-04PDF
 • 2019-11-07

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-10-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2019-10-31Paragrafer: 78-87Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-07Datum då anslaget tas ned: 2019-11-29Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2019-10-31PDF.
 • 2019-11-05

  Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 135 och 137 från bildningsnämndens sammanträde 2019-11-04 är direktjusterade och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2019-11-04Paragrafer: 135, 137Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-05Datum då anslaget tas ned: 2019-11-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-11-04, direktjusterade paragraferPDF
 • 2019-11-05

  Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-11-12Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-05Datum då anslaget tas ned: 2019-11-13Ordförande: Andreas Johansson
  Sekreterare: Fam Sundquist
  Kallelse_2019-11-12PDFKallelse 2019-11-12 komplettering till ärende 4PDFKallelse 2019-11-12 extra ärendePDF
 • 2019-11-01

  Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-10-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2019-10-30Paragrafer: 57-66Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-01Datum då anslaget tas ned: 2019-11-23Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2019-10-30PDF.
 • 2019-10-30

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

  Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2019-10-29 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen Samfond 2Sammanträdesdatum: 2019-10-29Paragrafer: 2Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-30Datum då anslaget tas ned: 2019-11-21Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2019-10-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-10-29Paragrafer: 89-93, 95-99, 102-103Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-30Datum då anslaget tas ned: 2019-11-21Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från socialnämnden 2019-10-29PDF
 • 2019-10-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterad paragraf

  Paragraf 94 från socialnämndens sammanträde 2019-10-29 är direktjusterad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-10-29Paragrafer: 94Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-30Datum då anslaget tas ned: 2019-11-21Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommun.SN 2019-10-29 § 94 direktjusterad paragrafPDF
 • 2019-10-30

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2019-10-21Paragrafer: 152- 170Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-30Datum då anslaget tas ned: 2019-11-21Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2019-10-21.PDF
 • 2019-10-29

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterade paragrafer

  Paragraf 100-101 från socialnämndens sammanträde 2019-10-29 är direktjusterade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-10-29Paragrafer: 100-101Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-29Datum då anslaget tas ned: 2019-11-20Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommun.Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
 • 2019-10-28

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-10-28 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-10-28Paragrafer: 123-129Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-28Datum då anslaget tas ned: 2019-11-19Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-10-28

  Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 3

  Protokoll från styrelsen Samfond 3s sammanträde 2019-10-21 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen Samfond 3Sammanträdesdatum: 2019-10-21Paragrafer: 1-6Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-28Datum då anslaget tas ned: 2019-11-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • 2019-10-28

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2019-10-21Paragrafer: 157-171Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-28Datum då anslaget tas ned: 2019-11-19Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 med bilagorPDF