Digital anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Det senaste anslaget visas längst upp på sidan. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Aktuella anslag och kungörelser

  • 2018-01-16

    Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

    Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott 2018-01-16 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
    Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2018-01-16Paragrafer: 1-3Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-16Datum då anslaget tas ned: 2018-02-07Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.