Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2019-01-15

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-01-15 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2019-01-15Paragrafer: 1-4Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-15Datum då anslaget tas ned: 2019-02-06Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.
 • 2019-01-02

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2019-01-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2019-01-02Paragrafer: 1-3Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-02Datum då anslaget tas ned: 2019-01-24Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.Protokoll från socialnämnden 2019-01-02PDF