1 februari 2018 till 21 februari 2018 kl. 00.00-23.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden

Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-01-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnd

Sammanträdesdatum: 2018-01-31

Paragrafer: 1-9

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-01

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-21

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från Bygg- och miljönämd 2018-01-31.PDF