2 februari 2018 till 25 februari 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-01-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-01-29

Paragrafer: 1-13

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från bildningsnämnden 2018-01-29PDF