2 februari 2018 till 25 februari 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-01-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vissa paragrafer är sekretessbelagda och är därför inte publicerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnd

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

Paragrafer: 1-18

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokoll från socialnämnd 2018-01-30PDF