6 februari 2018 till 1 mars 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämnden

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-02-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans:Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-01

Paragrafer: 1-26

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll Tekniska nämnden 2018-02-01PDF