3 april 2018 till 27 april 2018 kl. 16.00-00.00

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Protokoll från Socialnämnden sammanträde 2018-03-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Paragrafer: 34-51

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-03

Datum då anslaget tas ned: 2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokollet från Socialnämnden 2018-03-27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster