30 april 2018 till 23 maj 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-04-23

Paragrafer: 63-89

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-30

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23PDF.