30 april 2018 till 23 maj 2018 kl. 13.15-00.00

Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-04-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-24

Paragrafer: 8-16

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-30

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Valnämndens protokoll 2018-04-24PDF