2 maj 2018 till 25 maj 2018 kl. 17.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterad paragraf

§ 53 från Socialnämndens sammanträde 2018-05-02 är direktjusterad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragrafen är sekretessbelagda och publiceras därför inte.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnd

Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Paragrafer: § 53

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Paragrafen är sekretessbelagd och publiceras därför inte.