3 maj 2018 till 30 maj 2018 kl. 08.00-18.00

Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden.

Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Paragrafer: §24 - §32

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-03

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-05-02PDF