4 maj 2018 till 27 maj 2018 kl. 11.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2018-05-02 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Styrelsen Samfond 2

Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Paragrafer: 5-8

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-04

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.