4 maj 2018 till 27 maj 2018 kl. 13.30-00.00

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Paragrafer: 52, 54-63

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-04

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokollet från Socialnämnden 2018-05-02PDF