9 maj 2018 till 1 juni 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-05-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-03

Paragrafer: 46-60

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-09

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndenPDF.