11 maj 2018 till 3 juni 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-05-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-07

Paragrafer: 50-65

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-11

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämndenPDF