15 maj 2018 till 7 juni 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från Servicenämnd - IT/Växel/Telefoni

Protokoll från servicenämndens (IT/Växel/Telefoni) sammanträde 2018-05-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Servicenämnden IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum: 2018-05-14

Paragrafer: 7-11

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-15

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll Servicenämnd IT Växel TelefoniPDF