16 maj 2018 till 7 juni 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige, direktjusterad paragraf

§ 70 från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-15 är direktjusterad och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-05-15

Paragraf: 70

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-16

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Direktjusterad § 70 från kommunfullmäktige.PDF