4 juni 2018 till 26 juni 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-05-28

Paragrafer: 90-102

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-04

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Kommunsytelsens protokoll 2018-05-28PDF